Rozcestník

Základní škola Bošovice

Základní škola v Bošovicích je neúplnou základní školou se 4. ročníky ve 4 třídách.

 ikona organizační struktura školy [PDF 325.93 kB]

Skladba žáků:

Do základní školy docházejí žáci z obce Bošovice.
Všichni žáci jsou v tomto školním roce vyučováni ve čtyřech samostatných třídách (1. - 4. roč.)
Od 5. ročníku přecházejí žáci do základních škol okolních obcí a měst - spádová obec Otnice, někteří žáci navštěvují ZŠ  Dambořice, Újezd u Brna nebo Slavkov u Brna.
Jsme otevřenou malotřídní školou rodinného typu, kde se žáci učí podle vzdělávacího programu Začít spolu (1., 2., 3. a 4. ročník ).

Od roku 2015 jsme otevřeli II. oddělení školní družiny.

Co chceme a kam směřujeme

Zaměření školy

  • Inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení

  •  Zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci,
  • Vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání
  • Vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
  • Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi)

  • Provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi
  • Chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

Menu:

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov,
příspěvková organizace
Školní 106
683 54 Bošovice
Tel.: +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz

Ředitelka školy: Mgr. Jana Skácelová
Zástupce ředitele: Romana Kozáková

Pověřenec GDPR:
DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz)
Jaromír Konečný, DiS, telefon: 604 639 603
Ing. Jana Tůmová, telefon: 731 118 139
e-mail: mikroregion@politavi.cz