Rozcestník

Velikost textu:

26. října 2021

Tanečky

Ve středu 27.10., důvodu podzimních prázdnin,
kroužek tanečků nebude.

...
10. října 2021

Tanečky pro nejmenší

Cena za jedno pololetí činí 790,- Kč.
Platbu, prosím, zašlete na účet
670100-2214956031/6210
variabilní symbol 62102021
do zprávy uveďte:
BošoviceJménoPříjmenídítěte

...
26. srpna 2021

Opatření v MŠ vzhledem k onemocnění covid-19


  • třetí osoby dodržují pravidla 3R
    (respirátor, dezinfekce rukou u vchodu, rozestupy)

  • děti si před vstupem do třídy v umývárně,
    pod dozorem rodiče, důkladně umyjí ruce

  • minimalizovat nošení hraček do MŠ

  • MŠ navštěvují pouze zdravé děti
    ( v případě alergie je třeba přinést potvrzení od lékaře)


 


         

...
2. srpna 2021

Seznam věcí,

které je třeba přinést při nástupu do mateřské školy:
- pevné přezůvky
- pohodlné oblečení do třídy
- oblečení na pobyt venku (uložit do látkové tašky)
- náhradní oblečení ( uložit do skříňky)
- pyžamo (odpočívající děti)
- čistá rouška
- čestné prohlášení o bezinfekčnosti (formulář obdržíte v MŠ)

...
2. července 2021

Dobročinná sbírka ZŠ a MŠ Bošovice

Rodiče, děti a zaměstnanci MŠ přispěli částkou 8800,- Kč,
která bude během léta předána MŠ Hrušky.
Všem rodičům a dětem děkujime.

...
Další zprávy
28. srpna 2018

Zahájení provozu školní družiny

Provoz školní družiny bude zahájen od úterý 4. 9. 2018 od 11.40 do 16.00 hod.
Do družiny jdou pouze žáci, kteří přinesou 4. 9. řádně vyplněnou přihlášku.


 

...
28. června 2018

Provoz školní družiny ve školním roce 2017/2018

Výsledky dotazníku ohledně zájmu o školní družinu a vyjádření se k potřebě ranní školní družiny:


Rodiče dávající přednost ranní školní družině:  4 hlasy
Rodiče dávající přednost odpolední školní družině s provozem do 16.00 hod.: 35 hlasů
Rodiče, kteří v příštím roce školní družinu nevyužijí: 10 hlasů


Na základě těchto výsledků bude školní družina v příštím školním roce v provozu jako v letošním roce, od 11. 40 - 16.00 hod.
Kapacita školní družiny je 50 žáků. Žáci 1. ročníku se přihlašují do školní družiny první školní den (3. září), žáci 2. - 4. ročníku obdrží přihlášky 3. září a budou je odevzdávat následující školní den. Přednostně jsou přijímáni žáci mladšího věku. 

... další informace
Další zprávy
1. září 2017

Školní vzdělávací program ZŠ

další informace
Další zprávy
Kontakt

Základní a Mateřská škola Bošovice
Školní 106
683 55 Bošovice
Tel. / Fax : +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz