Velikost textu:

18. května 2020

Pokyny pro rodiče dětí navštěvujících od 25.5. MŠ

Vážení rodiče, zasíláme Vám ještě několik dalších pokynů,
které bude třeba dodržovat při navštěvování MŠ:
- dítě přivádí a vyzvedává pouze jedna osoba
- při příchodu je třeba dodržovat dostatečné rozestupy, které budou vyznačeny
- do šatny vchází vždy jen jedna skupina (rodič +děti)
- po příchodu do budovy bude rodič mít nasazenou roušku
a dezinfikuje si u vchodu ruce    
-na umývání dítěte rodič dohlíží pouze ze šatny (doba umývání 20 - 30 sekund)
-děti si nemohou nosit hračky z domova
- povlečení na vyprání  budeme dávat 1x za 14 dnů 
(bude třeba je po víkendu hned přinést zpět)
- dítě bude mít ve skříňce 1 čistou roušku v sáčku
- není možné si vyzvedávat oběd při absenci dítěte
- láhev s pitím je třeba označit (jméno, popř. značka)
- učitelka má právo nepřevzít dítě, pokud bude mít jakékoliv příznaky onemocnění 
- pokud se u Vašeho dítěte objeví jakékoliv známky onemocnění, 
bude izolováno od ostatních a rodič si ho musí v co nějkratší době vyzvednout

Děkujeme Vám za dodržování těchto opatření.


Určitě to společně všichni zvlládneme :-)


 

...
6. května 2020

Provoz MŠ

bude obnoven 25. května.
Bližší informace budou dodány
v co nějbližší době.

...
6. května 2020

Prosba

Prosíme rodiče všech dětí, aby si v týdnu
od 18.5. do 22.5. v době
od 8,00 do 12,00 hodin vyzvedli
osobní věci dětí ze šatny na vyprání.
Děkujeme

...
6. května 2020

Logopedie

Od 3. června začne
probíhat v mateřské škole
logopedie.

...
8. dubna 2020

Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy

Trvalý pobyt v obci...............................6 bodů
Věk dítěte:
- narozené do 31.8.2015.....................6 bodů
- narozené do 31.8. 2016....................3 body
- narozené do 31.8. 2017....................2 body
- narozené po 31.8. 2017....................1 bod
celodenní docházka............................6 bodů
polodenní docházka............................4 body
individuální situace (samoživitelé,...)...3 body

...
Další zprávy
28. srpna 2018

Zahájení provozu školní družiny

Provoz školní družiny bude zahájen od úterý 4. 9. 2018 od 11.40 do 16.00 hod.
Do družiny jdou pouze žáci, kteří přinesou 4. 9. řádně vyplněnou přihlášku.


 

...
28. června 2018

Provoz školní družiny ve školním roce 2017/2018

Výsledky dotazníku ohledně zájmu o školní družinu a vyjádření se k potřebě ranní školní družiny:


Rodiče dávající přednost ranní školní družině:  4 hlasy
Rodiče dávající přednost odpolední školní družině s provozem do 16.00 hod.: 35 hlasů
Rodiče, kteří v příštím roce školní družinu nevyužijí: 10 hlasů


Na základě těchto výsledků bude školní družina v příštím školním roce v provozu jako v letošním roce, od 11. 40 - 16.00 hod.
Kapacita školní družiny je 50 žáků. Žáci 1. ročníku se přihlašují do školní družiny první školní den (3. září), žáci 2. - 4. ročníku obdrží přihlášky 3. září a budou je odevzdávat následující školní den. Přednostně jsou přijímáni žáci mladšího věku. 

... další informace
Další zprávy
8. dubna 2020

Platby stravného a školného

Prosím všechny rodiče platící na účty školy stravné a úplatu za předškolní vzdělávání /školné/  o přerušení plateb až do odovolání.


Výše školého bude určena po konzultaci s ředitelkou školy podle data nástupu do MŠ. Nedoplatky stravného budou řešeny jednotlivě, většina děti bude mít stravu zaplacenu z již zaplacených peněz, které jsou jako přeplatky převedny z minulých měsíců.


Děkujem za pochopení


Milena Hamalová

...
9. března 2020

výběr stravného březen 2020

Výběr stravného a školného na měsíc březen proběhne dne 10.3. v budově ZŠ a MŠ v obvyklých hodinách.

...
9. ledna 2020

výběr stravného leden 2020

Výběr stravného a školného na měsíc leden proběhne dne 13.1. 2020

...
9. prosince 2019

výběr stravného na měsíc prosinec

Výběr stravného na měsíc prosinec proběhne pro budovu MŠ 9.12. ráno 6.30 - 8.30 hod a odpoledne 14.30 - 16.00 hod.


Pro budovu ZŠ 10.12. v 9.40 hod.

...
4. listopadu 2019

Výběr stravného a školného na měsíc listopad

Platba stravného a školného hotovostní formou proběhne pro ZŠ 6.11. od 9.40 hod. v budově ZŠ a pro děti z MŠ 5.11.  7.0 - 8.30 hod. a 6.11. 14.30 - 16.0 hod..

...
7. října 2019

výběr stravného na měsíc říjen

Výběr stravného na měsíc říjen přoběhne pro žáky ZŠ v budově školy 8.10. v 8.40 hodin a v MŠ 9.10. od 6.30 do 8.30 a odpoledne od 14.30  do 16.00 hodin.

...
4. září 2019

Výběr stravného na měsíc září

Výběr stravného a školného na měsíc září proběhne v MŠ 6.30 - 8.30 a 14.30 - 16.00 hod v kanceláři ŠJ v ZŠ bude stravné vybráno mezi druhou a třetí vyučovací hodinou.

...
Další zprávy
1. září 2010

Školní řád ZŠ

další informace
1. září 2015

Vnitřní řád školní družiny

další informace
1. září 2015

Školní vzdělávací program pro školní družinu

další informace
1. září 2015

Školní vzdělávací program MŠ

další informace
1. září 2017

Školní vzdělávací program ZŠ

další informace
1. září 2017

Školní řád MŠ

další informace
Další zprávy
Kontakt

Základní a Mateřská škola Bošovice
Školní 106
683 55 Bošovice
Tel. / Fax : +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz

Čas poslední aktualizace: 08.04.2020 000 08:54       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine