Rozcestník

Škola hrou v Bošovicích

Škola hrou v Bošovicích

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony MŠ i ZŠ

 

Inkluze v ZŠ Bošovice

Naše škola realizuje projekt Inkluze v ZŠ Bošovice.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006771

Datum zahájení projektu:    1. 9. 2017

Datum ukončení projektu:    31. 8. 2019

Výše dotace: 313 864 Kč

Tento projekt je financován z prostředků EU a dále je podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 16 hodin
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
  • Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 Hlavním cílem projektu je  zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků.

Mléko do škol

Ovoce do škol

MŠMT Plavání

Kontakt

Základní a Mateřská škola Bošovice
Školní 106
683 55 Bošovice
Tel. / Fax : +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz