Rozcestník

Historie ZŠ

První škola v Bošovicích se podle dochovaných pramenů uvádí už v roce 1784.
O deset roků později byla postavena i první školní budova. Byla to pravděpodobně budova dnešní fary.
V roce 1820 se škola připomíná na č. 130, a v roce 1841 se na tom místě staví nová školní budova.
Obec v té době neměla žádné finanční prostředky a proto musela zvednout obecní daně. O finanční výpomoc žádala i tehdejšího panovníka Františka Josefa I. Ten na výstavbu školy daroval 100 zlatých.

Ještě v roce dokončení se zjistilo sesedání budovy a její praskání. Bylo nutné celou budovu stáhnout železnými táhly. Další rok se musely v celé budově odstranit veškeré dřevěné konstrukce, protože v nich byla zjištěna dřevomorka.

Dnešní budova byla slavnostně otevřena 3.11.1889. Další větší opravy se škola dočkala v roce 1946, svůj venkovní vzhled změnila v roce 1971-72, kdy byla sedlová střecha nahrazena střechou rovnou.

Kontakt

Základní a Mateřská škola Bošovice
Školní 106
683 55 Bošovice
Tel. / Fax : +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz