Rozcestník

Rozvrh kroužků

Ve školním roce 2018/2019 budou od října zahajovat činnost tyto kroužky a nepovinné předměty:

 Den  Název  Zahájení  Čas  Vedoucí
Pondělí Keramický kroužek     (1.+ 2.tř) 4.10.2021 13:00 - 14:00  p. Jana Štipčáková
Pondělí Sportovní kroužek      (1.+ 2.tř) 4.10.2021 14:00 - 15:00  p. Jan Arnošt
Úterý Aerobik                        (1.+ 2.tř) 5.10.2021 14:00 - 15:00  Mgr. Silva Mokrá
Úterý Aerobik                        (3. + 4.tř) 5.10.2021 15:00 - 16:00  Mgr. Blanka Valianová
Středa Dramatický kroužek   (3. + 4.tř) 6.10.2021 13:30 - 14:30  Mgr. Skácelová Jana
Středa Florbal 1                       (3. + 4.tř) 7.10.2021 15:00 - 16:00  Mgr. Ladislav Gála
Středa Florbal  2                      (3. + 4.tř) 7.10.2021 16:00 - 17:00  Mgr. Ladislav Gála
Čtvrtek Náboženství                (1. + 2.tř) 8.10.2021 12.45 - 13:30  p. Pavel Buchta
Čtvrtek  Náboženství                (3. + 4.tř) 8.10.2021 13:30 - 14:15  p. Pavel Buchta
Čtvrtek  Počítače                      (4.třída) 8.10.2021 14:00 - 15:00  p. Jan Arnošt

 

Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících let, prosíme rodiče, aby důkladně zvážili,
zda dítě chce kroužek navštěvovat o vlastní vůli a má o práci v kroužku zájem 
( přihlášeno je na celý školní rok) nebo, zda je to pouze přání rodiče. 

Proto upřesňujeme náplň kroužků:

keramický 

Výsledek obrázku pro ceramics clipart

 

– pro 1.  a 2. třídu – práce s hlínou, tvarování hlíny, glazování výrobků
Navštěvuje se 1x za 14 dní, rozpis v deníčku.
Při větším počtu zájemců bude přidán termín pondělí 13.00 - 14.00.

                  Cena: 400 Kč

 

 

 

 

 

 

Dramatický

Výsledek obrázku pro theater clipart

 

 

– pro 3. a 4. ročník
– 2 x ročně divadelní představení (doma je nutné učit se texty)

                        Cena: 200 Kč

 

 

 

 

 

 

Aerobik

Výsledek obrázku pro aerobic clipart

 

 

 

Cvičení s hudbou, koordinace těla, posilování a různé pohybové hry.

                     Cena: 200 Kč

 

 

 

 

 

         Počítače

Související obrázek

 

 

Kroužek určen pro žáky 4.třídy.
Seznámení a zacházení s Pc, textovými a tabulkovými editory,...

                        Cena: 200 Kč

 

 

 

 

 

Florbal

Výsledek obrázku pro florbal clipart

 

 

 

Florbal pro žáky 3. a 4. ročníku.
Kapacita kroužku je 20 dětí.
Děti se budou učit pravidla a samotnou hru.

                Cena: 200 Kč

 

 

 

 

 

Ceny kroužků

Cena kroužku je stanovena vždy za jedno pololetí. Placení kroužků bude na dalších třídních schůzkách v listopadu. Platba za 2. pololetí se dále upřesní.

Kontakt

Základní a Mateřská škola Bošovice
Školní 106
683 55 Bošovice
Tel. / Fax : +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz