Rozcestník

Rozvrh kroužků

Ve školním roce 2023/2024 budou od října zahajovat činnost tyto kroužky a nepovinné předměty:

 Den  Název  Zahájení  Čas  Vedoucí
Pondělí Keramický kroužek     (1.- 4. tř) 2.10.2023

13:00 - 14:00
jednou za 14 dní

 p. Jana Štipčáková
Úterý Dramatický kroužek   (1. - 4. tř) 3.10.2023 14:00 - 15:00  Mgr. Jana Skácelová
Úterý Čtenářský kroužek     (2. a 3.tř.) 3.10.2023 14:00 - 15:00  Mgr. Martina Zapletalová
Úterý Sportovní kroužek       (3. - 4.. tř) 3.10.2023 15:00 - 16:00  Jan Arnošt
Středa Sportovní kroužek       (1. - 2. tř) 4.10.2023 14:00 - 15:00  Mgr. Ladislav Gála
Středa Aerobic                        (3. - 4. tř) 4.10.2023 14:00 - 15:00  Mgr. Blanka Valianová
Čtvrtek  Náboženství                (1. - 4. tř) 21.9..2023 13:00 - 14:30  p. Pavel Buchta

 

Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících let, prosíme rodiče, aby důkladně zvážili,
zda dítě chce kroužek navštěvovat o vlastní vůli a má o práci v kroužku zájem 
( přihlášeno je na celý školní rok) nebo, zda je to pouze přání rodiče. 

Proto upřesňujeme náplň kroužků:

Keramický 

Výsledek obrázku pro ceramics clipart

 

– pro 1. až 4. třídu – práce s hlínou, tvarování hlíny, glazování výrobků
Veškeré pomůcky na kroužek jsou zajištěny ze strany školy.
Navštěvuje se 1x za 14 dní, rozpis v deníčku.
Při větším počtu zájemců bude přidán termín pondělí 14.00 - 15.00.


Vedoucí kroužku : Jana Štipčáková

                  Cena: 600 Kč

 

 

 

Dramatický


Kroužek je určen pro žáky 1. - 4. třídy.
V prvním pololetí děti budou nacvičovat krátké scénky, které budou následně hrát dětem a při školních akcích.
Ve druhém pololetí máme v plánu nacvičit divadelní představení.


Vedoucí kroužku : Mgr. Jana Skácelová a Jana Štipčáková (rekvizity).

                        Cena: 300 Kč

 

 

Aerobik


Výsledek obrázku pro aerobic clipart

 

 

 

Cvičení s hudbou, koordinace těla, posilování a různé pohybové hry.
Kroužek je určen pro žáky 3. a 4. ročníku.


Vedoucí kroužku:  Mgr. Blanka Valianová

                     Cena: 300 Kč

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Čtenářský kroužek

 

 

Kinder mit dem Buch - Download Kostenlos Vector, Clipart Graphics ...

 

Nově otevřený čtenářský kroužek děti seznamuje hlouběji s četbou, otevírá diskuze nad přečtenými knihami.
Mění vnímání čtení na společenskou a populární činnost, kterou si můžeme užívat s ostatními, a umožňuje mladým čtenářům vytvořit si celoživotní návyk ke čtení a radosti z knih.
Smyslem čtenářského kroužku je přivést děti k četbě a debatování o knihách.
Nabízí širokou škálu aktivit, které podpoří motivaci mladých čtenářů, jak např. poslouchání knížek, společné čtení, kvízy, soutěže, debaty apod. V průběhu roku prozkoumáme různou škálu knih a autorů a budeme vytvářet motivaci příležitostí naslouchat ostatním, jak hovoří o knihách.
Čtení je radost, ne snaha o výsledek, je to svobodná volba, ne nutnost.

Vedoucí kroužku: Mgr. Martina Zapletalová

                Cena: 300 Kč

 

 

 

 

Sportovní kroužek

Děti zde budou čekat různé sportovní hry a aktivity, které mají jim ukázat radost z pohybu.
Ukázat jim další možnosti a rozvíjet své dovednosti a schopnosti.
Budeme využívat tělocvičnu, školní dvůr i fotbalové hřiště za dobrého počasí.

Vedoucí kroužku:      Jan Arnošt (starší žáci)
                                  Mgr. Ladislav Gála (mladší žáci)

                         Cena: 300 Kč

 

Ceny kroužků

Cena kroužku je stanovena vždy za jedno pololetí.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov,
příspěvková organizace
Školní 106
683 54 Bošovice
Tel.: +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz

Ředitelka školy: Mgr. Jana Skácelová
Zástupce ředitele: Romana Kozáková

Pověřenec GDPR:
DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz)
Jaromír Konečný, DiS, telefon: 604 639 603
Ing. Jana Tůmová, telefon: 731 118 139
e-mail: mikroregion@politavi.cz