Rozcestník

Rozvrh kroužků

Ve školním roce 2018/2019 budou od října zahajovat činnost tyto kroužky a nepovinné předměty:

 Den  Název  Zahájení  Čas  Vedoucí
Pondělí Keramický kroužek     (1.- 4. tř) 3.10.2022

13:00 - 14:00
jednou za 14 dní

 p. Jana Štipčáková
Úterý Sportovní kroužek      (1.+ 2. tř) 4.10.2022 14:00 - 15:00  p. Jan Arnošt
Středa Aerobik                        (3. + 4. tř) 5.10.2022 14:00 - 15:00  Mgr. Blanka Valianová
Středa Florbal  chlapci              (2. tř) 5.10.2022 15:00 - 16:00  Mgr. Ladislav Gála
Středa Florbal  chlapci           (3. + 4. tř) 5.10.2022 16:00 - 17:00  Mgr. Ladislav Gála
Čtvrtek Náboženství                (1. - 4. tř) 6.10.2022 13:00 - 14:00  p. Pavel Buchta
Čtvrtek  Dramatický kroužek   (1. - 4. tř) 6.10.2022 14:00 - 15:00  Mgr. Jana Skácelová
Středa Počítače                      (4. třída)  5.10.2022 13:00 - 13:30  p. Jan Arnošt
Čtvrtek  Počítače                      (4. třída) 6.10.2022 13:00 - 13:30  p. Jan Arnošt

 

Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících let, prosíme rodiče, aby důkladně zvážili,
zda dítě chce kroužek navštěvovat o vlastní vůli a má o práci v kroužku zájem 
( přihlášeno je na celý školní rok) nebo, zda je to pouze přání rodiče. 

Proto upřesňujeme náplň kroužků:

Keramický 

Výsledek obrázku pro ceramics clipart

 

– pro 1. až 4. třídu – práce s hlínou, tvarování hlíny, glazování výrobků
Veškeré pomůcky na kroužek jsou zajištěny ze strany školy.
Navštěvuje se 1x za 14 dní, rozpis v deníčku.
Při větším počtu zájemců bude přidán termín pondělí 14.00 - 15.00.


Vedoucí kroužku : Jana Štipčáková

                  Cena: 600 Kč

 

 

 

Dramatický


Kroužek je určen pro žáky 1. - 4. třídy.
V prvním pololetí děti budou nacvičovat krátké scénky, které budou následně hrát dětem a při školních akcích.
Ve druhém pololetí máme v plánu nacvičit divadelní představení.


Vedoucí kroužku : Mgr. Jana Skácelová a Jana Štipčáková (rekvizity).

                        Cena: 300 Kč

 

 

Aerobik


Výsledek obrázku pro aerobic clipart

 

 

 

Cvičení s hudbou, koordinace těla, posilování a různé pohybové hry.
Kroužek je určen pro žáky 3. a 4. ročníku.


Vedoucí kroužku: Blanka Valianová

                     Cena: 300 Kč

 

 

 

 

 

         Počítače

Související obrázek

 

Kroužek určen pro žáky 4.třídy.
Seznámení a zacházení s Pc, textovými a tabulkovými editory, práci v powerpointu, základy bezpečnosti na internetu,..
Kroužek je rozdělen na 2 skupiny, kdy každá skupina má 30min. na výuku. Je to z důvodu kapacit naší počítačové učebny a možnosti více se věnovat jednotlivým dětem.


Vedoucí kroužku: Jan Arnošt

                        Cena: 300 Kč

 

 

 

Florbal

Výsledek obrázku pro florbal clipart

 

 

 

Florbal pro kluky 2., 3. a 4. ročníku.
Děti se budou učit pravidla a samotnou hru.

Vedoucí kroužku: Ladislav Gála

                Cena: 300 Kč

 

Sportovní kroužek

Děti zde budou čekat různé sportovní hry a aktivity, které mají jim ukázat radost z pohybu.
Ukázat jim další možnosti a rozvíjet své dovednosti a schopnosti.
Budeme využívat tělocvičnu, školní dvůr i fotbalové hřiště za dobrého počasí.

Vedoucí kroužku:      Jan Arnošt

                         Cena: 300 Kč

 

Ceny kroužků

Cena kroužku je stanovena vždy za jedno pololetí.

Kontakt

Základní a Mateřská škola Bošovice
Školní 106
683 55 Bošovice
Tel. / Fax : +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz