Rozvrh kroužků

Ve školním roce 2018/2019 budou od října zahajovat činnost tyto kroužky a nepovinné předměty:

 Den  Název  Zahájení  Od  Vedoucí
Pondělí Keramický kroužek 1.10.2018 13:00hod  p. Jana Štipčáková
Pondělí Hry v klubovně 1.10.2018 14:00 hod  Mgr. Ladislav Gála
Úterý Dramatický kroužek 2.10.2018 13:00 hod  Mgr. Skácelová Jana
Středa Doučování 3.10.2018 13:00 hod  p. Jan Arnošt
Středa Aerobik 3.10.2018 14:00 hod  Mgr. Blanka Valianová
Čtvrtek Náboženství 4.10.2018 12.15 hod  P. Pavel Buchta
Čtvrtek  Počítače 4.10.2018 13:30 hod  p. Jan Arnošt
Čtvrtek Florbal 4.10.2018 15:00 hod  Mgr. Ladislav Gála

Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících let, prosíme rodiče, aby důkladně zvážili,
zda dítě chce kroužek navštěvovat o vlastní vůli a má o práci v kroužku zájem 
( přihlášeno je na celý školní rok) nebo, zda je to pouze přání rodiče. 

Proto upřesňujeme náplň kroužků:

keramický 

Výsledek obrázku pro ceramics clipart

 

– pro všechny ročníky – práce s hlínou, tvarování hlíny, glazování výrobků
Navštěvuje se 1x za 14 dní, rozpis v deníčku.
Při větším počtu zájemců bude přidán termín pondělí 14.00 - 15.00.

Cena: 350 Kč

 

 

 

 

Hry v klubovně

Výsledek obrázku pro desk game clipart

 

pro žáky 2. - 4. ročníku, kapacita kroužku max. 15 žáků

Cena : 200 Kč

 

 

 

 

 

Dramatický

Výsledek obrázku pro theater clipart

 

 

– pro všechny ročníky
– 2 x ročně divadelní představení (doma je nutné učit se texty)

Cena: 200 Kč

 

 

 

 

 

Doučování

Související obrázek

 

-  Určeno žákům  4. ročníku, přihlášení žáci chodí pravidelně.
Jedná se hlavně o učivo ČJ, M a Aj.
Dětu budou rozděleni do dvou skupin, po 30 minutách.
Upřesnění v deníčku

Cena: zdarma

 

 

 

 

 

Aerobik

Výsledek obrázku pro aerobic clipart

 

 

 

Cvičení s hudbou, koordinace těla, posilování a různé pohybové hry.
Cena: 200 Kč

 

 

 

 

 

         Počítače

Související obrázek

 

 

Kroužek určen pro žáky 4.třídy.
Seznámení a zacházení s Pc, textovými a tabulkovými editory,...

Cena: 200 Kč

 

 

 

 

 

Florbal

Výsledek obrázku pro florbal clipart

 

Určen pro žáky 3. a 4. třídy. Kapacita kroužku je 12 dětí.
Děti se budou učit pravidla a samotnou hru.

Cena: 200 Kč

 

 

 

 

 

 

Ceny kroužků

Cena kroužku je stanovena vždy za jedno pololetí. Placení kroužků bude na dalších třídních schůzkách v listopadu. Platba za 2. pololetí se dále upřesní.

Kontakt

Základní a Mateřská škola Bošovice
Školní 106
683 55 Bošovice
Tel. / Fax : +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz

Čas poslední aktualizace: 03.07.2019 000 10:55       Oficiální stránky       webdesign: Origine