Rozcestník

Organizace dne

Režim dne je stanoven s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Časové údaje i sled činností jsou orientační,
vycházíme z aktuální situace ve třídě a potřeb dětí

6.30 – 10,00 scházení dětí do 7.30 hod ve třídě Motýlků, dále do 8,30 hod ve svých třídách, pohybové aktivity a hry podle volby dětí, individuální vzdělávací činnosti, řízené činnosti skupinové i individuální příprava na pobyt venku
9,00-9,20 průběžná svačina
10,00-12,00 pobyt venku
12,00 - 12,45 oběd, příprava na odpočinek
12,45 – 16,30 pohádka odpočinek dětí dle jejich individuálních potřeb klidné činnosti nespících dětí zaměřené na rozvoj jemné motoriky, činnosti dle volby dětí
od 14,15 hod svačina průběžná
14.30 -16.30 rozcházení dětí

 

Denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále
zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace1. V letních měsících se provoz přizpůsobí
tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí nebo stíněných míst v co největším rozsahu.1. Důvodem omezení pobytu venku jsou silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod –10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov,
příspěvková organizace
Školní 106
683 54 Bošovice
Tel.: +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz

Ředitelka školy: Mgr. Jana Skácelová
Zástupce ředitele: Romana Kozáková

Pověřenec GDPR:
DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz)
Jaromír Konečný, DiS, telefon: 604 639 603
Ing. Jana Tůmová, telefon: 731 118 139
e-mail: mikroregion@politavi.cz