Rozcestník

Doplňkové programy

Den Země
Děti vedeme k péči o životní prostředí, k uvědomění si toho, že lidé mohou svým chováním okolní prostředí podporovat i ničit. V rámci tohoto projektu děti pomáhají v péči o školní zahradu, čistí přírodu, třídí nalezený odpad a odnesou ho na ekologický dvůr v Bošovicích.

Knihovna
Cílem je seznámit děti s institucí Knihovna, s aktivitami, které nabízí. Projekt rozvíjí komunikativní dovednosti dětí, kulturně společenské návyky a postoje, pozitivní vztah k místu, kde dítě žije.

Prevence v oblasti patologických jevů
Prostřednictvím příběhů a dramatizací s maňásky se zaměřujeme na oblast vandalismu a šikany. Učíme děti vážit si práce druhých lidí, neničit věci, bránit se projevům násilí ze strany druhého dítěte, ubližování a ponižování, odmítat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, agresivitu apod.).

Prevence bezpečnosti
Společně s dětmi vytváříme pravidla bezpečnosti ve třídě, na zahradě, při vycházkách. Součástí je dopravní hra, při které se děti seznamují s pravidly pro chodce a řeší situace, se kterými se mohou ve svém okolí setkat.

Prevence ochrany zdraví - Medvídkova nemocnice
Projekt probíhá ve spolupráci se studenty lékařské fakulty. Děti vystupují jako rodiče svého plyšového medvídka a nechají ho ošetřit. Cílem je, aby se děti nebály bílých plášťů, aby dokázaly říct, co se jim stalo, kde je bolí a vést je k ochraně zdraví svého i druhých dětí.

Nadstandardní aktivity

Předplavecký výcvik
Předškolní děti mají možnost účasti na předplaveckém výcviku ve Vyškově, který probíhá pod vedením plaveckých instruktorů..

Logopedická péče
Nabízíme logopedickou péči, kterou ve spolupráci s odborným logopedem a za účasti rodičů provádí pedagogická pracovnice naší školy s osvědčením logopedického asistenta.

Edukativně-stimulační skupiny

program 10 lekcí v druhém pololetí k přípravě předškoláků na vstup do základní školy v přítomnosti rodiče

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov,
příspěvková organizace
Školní 106
683 54 Bošovice
Tel.: +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz

Ředitelka školy: Mgr. Jana Skácelová
Zástupce ředitele: Romana Kozáková

Pověřenec GDPR:
DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz)
Jaromír Konečný, DiS, telefon: 604 639 603
Ing. Jana Tůmová, telefon: 731 118 139
e-mail: mikroregion@politavi.cz