Velikost textu:

3. červenec 2018

Informativní schůzka pro rodiče

Přejeme Vám krásné prázdniny
Informativní schůzka pro rodiče proběhne
ve čtvrtek 30. srpna 2018 v 16.00 hod. v budově MŠ.


Těší se na Vás
zaměstanci MŠ

...
Další zprávy
28. červen 2018

Provoz školní družiny ve školním roce 2017/2018

Výsledky dotazníku ohledně zájmu o školní družinu a vyjádření se k potřebě ranní školní družiny:


Rodiče dávající přednost ranní školní družině:  4 hlasy
Rodiče dávající přednost odpolední školní družině s provozem do 16.00 hod.: 35 hlasů
Rodiče, kteří v příštím roce školní družinu nevyužijí: 10 hlasů


Na základě těchto výsledků bude školní družina v příštím školním roce v provozu jako v letošním roce, od 11. 40 - 16.00 hod.
Kapacita školní družiny je 50 žáků. Žáci 1. ročníku se přihlašují do školní družiny první školní den (3. září), žáci 2. - 4. ročníku obdrží přihlášky 3. září a budou je odevzdávat následující školní den. Přednostně jsou přijímáni žáci mladšího věku. 

... další informace
Další zprávy
1. duben 2018

Školní řád ZŠ

další informace
1. duben 2018

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

další informace
1. duben 2018

Rozpočet školy – plán výnosů s nákladů na rok 2018

další informace
1. duben 2018

Návrh střednědobého výhledu na rok 2019 a 2020

další informace
1. duben 2018

Vnitřní řád školní družiny

další informace
1. duben 2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

další informace
1. duben 2018

Školní vzdělávací program ZŠ

další informace
1. duben 2018

Školní vzdělávací program pro školní družinu

další informace
1. duben 2018

Školní vzdělávací program MŠ

další informace
1. duben 2018

Školní řád MŠ

další informace
Další zprávy
Kontakt

Základní a Mateřská škola Bošovice
Školní 106
683 55 Bošovice
Tel. / Fax : +420 544 240 407
E-mail: zs.bosovice@volny.cz

Čas poslední aktualizace: 03.07.2018 000 13:01       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine